how_to_startup
خلاصه ای از این دوره:

مراحل کلیدی و ابزار های موثر برای ساختن یک استارتاپ را یادبگیرید و درصد شکست را کاهش دهید. این دوره مقدمات مفاهیم «توسعه مشتری» استیو بلنک میباشد، که کارآفرینان با «بیرون رفتن از ساختمان» بازخودها و اطلاعات لازم را از مشتریان بالقوه و بازار فعالیت خود بدست می آورند. تا با استفاده از آن بازخوردها محصول قوی تری برای استارتاپ خود بسازند و توسط تکرار و چرخش شانس موفقیت استارتاپ خود را بالاتر ببرند.

پیش لزومات این دوره:

برای این دوره به اطلاعات و تجربه قبلی احتیاج ندارید. ترجیحا باید کمی در مورد ایده یتان فکر کرده باشید و پشت کار و انگیزه زیادی داشته باشید که آن ایده را به یک استارتاپ موفق تبدیل کنید.

چه در این دوره یاد خواهیم گرفت:

در این دوره یاد میگیرید که چگونه از طریق فرایند «توسعه مشتری» مشتریان استارتاپمان را شناسایی و از آنها بازخوردهای لازم را بگیریم تا با استفاده از آن بازخوردها محصول، مارکتینگ و مدل تجاریمان را تکمیل کنیم.

درباره مدرس:

استیو بلنک یکی از کارآفرینان موفق و باتجربه سیلیکون ولی می باشد. او شکست ها و موفقیت های بسیاری در ۲۱ سال کار در سیلیکون ولی تجربه کرده است. او ۸ استارتاپ را راه اندازی کرده است که بخشی از آنها به مرحله IPO رسیده اند.

در این مسیر درسهای زیادی را گرفته است و در دهه گذشته بیشتر به تدریس مفاهیم کارآفرینی گذرانده است. او نویسنده دو کتاب می باشد:

The Four Steps to the Epiphany

The Startup Owner’s Manual

او در حال حاضر مدرس دروس کارآفرینی در دانشگاه های استنفورد، برکلی، و کلومبیا می باشد

چگونه استارتاپ بسازیم – بخش ۱: مقدمه

۱ – ۱ : راه های استفاده از این دوره
۱ – ۲ : ارائه های منتخب
۱ – ۳ : آشنایی با بوم کسب و کار
۱ – ۴ : آشنایی با لانچ پد سنترال
۱ – ۵ : منابع کمکی

چگونه استارتاپ بسازیم – بخش ۲: آنچه امروز میدانیم 

۲ – ۱ : آنچه امروز می دانیم
۲ – ۲ : تاریخچه شکل گیری شرکت ها
۲ – ۳ : استارتاپ ها نسخه کوچک شرکت های بزرگ نیستند
۲ – ۴ : تفاوت استراتژیک
۲ – ۵ : تفاوت فرایندی
۲ – ۶ : توسعه آبشاری
۲ – ۷ : توسعه مشتری به جای توسعه محصول
۲ – ۸ : چرا استارتاپ ها شکست می خورند؟ (سوال)
۲ – ۹ : چرا استارتاپ ها شکست می خورند؟ (جواب)
۲ – ۱۰ : تفاوت سازمانی
۲ – ۱۱ : آموزش کارآفرینانه
۲ – ۱۲ : نتایج استارتاپ (سوال)
۲ – ۱۳ : نتایج استارتاپ (جواب)

چگونه استارتاپ بسازیم – بخش ۳: آشنایی با بوم کسب و کار 

۳ – ۱ : یک شرکت چیست؟
۳ – ۲ : مدل کسب و کار
۳ – ۳ : ارزش پیشنهادی در مدل کسب و کار
۳ – ۴ : مشتریان در مدل کسب و کار
۳ – ۵ : کانالها در مدل کسب و کار
۳ – ۶ : ارتباطات با مشتریان در مدل کسب و کار
۳ – ۷ : درآمدها
۳ – ۸ : منابع کلیدی در مدل کسب و کار
۳ – ۹ : شرکای کلیدی در مدل کسب و کار
۳ – ۱۰ : فعالیت های کلیدی در مدل کسب و کار
۳ – ۱۱ : هزینه ها در مدل کسب و کار

چگونه استارتاپ بسازیم – بخش ۴: توسعه مشتری 

۴ – ۱ : حدس ها و پیش فرض در مدل کسب و کار
۴ – ۲ : روند توسعه مشتری در مدل کسب و کار
۴ – ۳ : چهار فاز توسعه مشتری در مدل کسب و کار
۴ – ۴ : چهار فاز حل مشکل توسعه مشتری در مدل کسب و کار
۴ – ۵ :  توسعه مشتری توسط بنیانگذاران در مدل کسب و کار
۴ – ۶ : اعتبارسنجی پیشفرض ها
۴ – ۷ : کالای اولیه قابل عرضه به بازار
۴ – ۸ : چرخش
۴ – ۹ : کشف مشتری
۴ – ۱۰ : فازهای کشف مشتری (سوال)
۴ – ۱۱ : فازهای کشف مشتری (جواب)
۴ – ۱۲ : اعتبارسنجی مشتری
۴ – ۱۳ : آنالیز فرصتهای بازار
۴ – ۱۴ : تمام بازار موجود
۴ – ۱۵ : بازار تیم
۴ – ۱۶ : مرور اندازه های بازار
۴ – ۱۷ : تخمین زدن بازار (سوال)
۴ – ۱۸ : تخمین بازار (جواب)
۴ – ۱۹ : معرفی تیم
۴ – ۲۲ : منابع کمکی

چگونه استارتاپ بسازیم – بخش ۵: ارزش پیشنهادی 

۵ – ۱ : ارزش پیشنهادی
۵ – ۲ : بازار و محصول به کجا میروند
۵ – ۳ : بازار و محصول به کجا میروند (پاسخ)
۵ – ۴ : ارتباط بین ارزش پیشنهادی و حوزه مشتریان
۵ – ۵ : ارتباط بین ارزش پیشنهادی و حوزه مشتریان
۵ – ۶ : ارتباط بین ارزش پیشنهادی و حداقل محصول قابل ارائه
۵ – ۷ : برنامه ریزی اولیه
۵ – ۸ : برنامه ریزی اولیه (راه حل)
۵ – ۹ : شخصیت مشتری
۵ – ۱۰ : اهمیت شخصیت مشتری
۵ – ۱۱ : اهمیت شخصیت مشتری (راه حل)
۵ – ۱۲ : صحبت با مشتریان
۵ – ۱۳ : محصول ارزش افزوده
۵ – ۱۴ : سرویسهای ارزش افزوده
۵ – ۱۵ : تولیدات آمازون
۵ – ۱۶ : تولیدات آمازون (راه حل)
۵ – ۱۷ : مسکن ها و فرضیات
۵ – ۱۸ : مسکن ها و فرضیات (راه حل)
۵ – ۱۹ : رتبه بندی مُسکن ها
۵ – ۲۰: فرضیات پدیدآورندگان
۵ – ۲۱: رتبه بندی پدیدآورندگان
۵ – ۲۲: MVP از شبکه فیزیکی 
۵ – ۲۳: MVP از شبکه مجازی 
۵ – ۲۴: MVP
۵ – ۲۵: هدف از MVP
۵ – ۲۶: هدف از MVPجواب
۵ – ۲۷: هنر MVP
۵ – ۲۸ : اشتباهات رایج در ارزش پیشنهادی
۵ – ۲۹ : سوالات در مورد ارزش پیشنهادی
۵ – ۳۰ : فهم تکنولوژی و بازار
۵ – ۳۱ : انواع ارزش پیشنهادی
۵ – ۳۲ : ارزش پیشنهادی تیم جرزی اسکوئر
۵ – ۳۳ : مثالهای ارزش پیشنهادی
۵ – ۳۴ : منابع کمکی

چگونه استارتاپ بسازیم – بخش ۶: مشتریان 

۶ – ۱ : بخش مشتریان
۶ – ۲ : تناسب محصول با بازار
۶ – ۳ : کارهایی که باید انجام شود
۶ – ۴ : Rank and Day in the life
۶ – ۵ : منافع مشتری
۶ – ۶ : درد مشتری
۶ – ۷ : شخصیت مشتری
۶ – ۸ : شخصیت جرزی اسکوئر
۶ – ۹ :  Customer in Context
۶ – ۱۰ : انواع مشتری
۶ – ۱۱ : انواع مشتری (راه حل)
۶ – ۱۲ : سیگنالها و تجربه ها
۶ – ۱۳ : بازار جانبی
۶ – ۱۴ : تطابق بازار
۶ – ۱۵ : تطابق بازار (راه حل)
۶ – ۱۶ : معرفی انواع بازار
۶ – ۱۷ : Multiple Customer Segments
۶ – ۱۸ : مثال ای.کولی
۶ – ۱۹ : بازار موجود
۶ – ۲۰ : Resegmented Market
۶ – ۲۱ : بازار جدید
۶ – ۲۲ : Clone Market
۶ – ۲۳ : زمان سودآوری
۶ – ۲۴ : زمان سودآوری (راه حل)
۶ – ۲۵ : تمدید بازار موجود
۶ – ۲۶ : Resegmented Market Extended
۶ – ۲۷ : New Market Extended
۶ – ۲۸ : Consequences of Not Understanding a New_Market
۶ – ۲۹ : Clone Market Extended
۶ – ۳۰ : بخش مشتریان جرزی اسکوئر
۶ – ۳۱ : مثال ها
۶ – ۳۲ : سایر منابع و تمرین ها

چگونه استارتاپ بسازیم – بخش ۷: کانالهای توزیع 

۷ – ۱ : مقدمه کانالها
۷ – ۲ : نگاهی کلی به کانال های توزیع
۷ – ۳ : محصول شما
۷ – ۴ : محصول شما (راه حل)
۷ – ۵ : پخش از طریق وب
۷ – ۶ : پخش فیزیکی
۷ – ۷ : پیچیدگی توزیع
۷ – ۸ : پیچیدگی توزیع (راه حل)
۷ – ۹ : تطابق محصول و کانال
۷ – ۱۰ : تطابق محصول و کانال (راه حل)
۷ – ۱۱ : تطابق مستقیم کانال
۷ – ۱۲ : اقتصاد غیرمستقیم کانال
۷ – ۱۳ : OEM_Channel_Economics
۷ – ۱۴ : تطابق سود و کانال
۷ – ۱۵ : تطابق سود و کانال (راه حل)
۷ – ۱۶ : کانالهای جرزی اسکوئر
۷ – ۱۷ : منابع کمکی

چگونه استارتاپ بسازیم – بخش ۸: ارتباط با مشتری 

۸ – ۱ : ارتباط با مشتری
۸ – ۲ : سه عنصر اصلی
۸ – ۳ : سه عنصر اصلی (راه حل)
۸ – ۴ : شخصیت مشتری
۸ – ۵ : Paid Demand Creation
۸ – ۶ : Earned Demand Creation
۸ – ۷ : Get- Keep- Grow
۸ – ۸ :  امتحان جذب مشتری
۸ – ۹ :  امتحان جذب مشتری
۸ – ۱۰ : Get Physical
۸ – ۱۱ : حلقه ویروسی
۸ – ۱۲ : Get Alternatives
۸ – ۱۳ : Keep Physical
۸ – ۱۴ : Grow Physical
۸ – ۱۵ : Get Web
۸ – ۱۶ : Web_Customer_Acquisition_Cost
۸ – ۱۷ : CAC
۸ – ۱۸ : CAC
۸ – ۱۹ : Keep Web
۸ – ۲۰ : Grow Web
۸ – ۲۱ : ارتباط مشتریان جرزی اسکوئر
۸ – ۲۲ : Lifetime Value
۸ – ۲۳ : Lifetime Value راه حل
۸ – ۲۴ : ارتباطات مشتری جرزی اسکوئر II
۸ – ۲۵ : سایر منابع

چگونه استارتاپ بسازیم – بخش ۹: منابع درآمد 

۹ – ۱ :  How Do You Make Money
۹ – ۲ :  اشتباهات معمول
۹ – ۳ :  روش های کسب درآمد و قیمت
۹ – ۴ :  Quiz Revenue Stream And Pricing
۹ – ۵ :  Quiz Revenue Stream And Pricing راه حل
۹ – ۶ :  Direct And Ancillar yModels
۹ – ۷ :  Revenue Streams
۹ – ۸ :  Revenue Streams راه حل
۹ – ۹ :  قیمت گذاری
۹ – ۱۰ : تاکتیکهای قیمت گذاری ثابت و متغیر
۹ – ۱۱ : تاکتیکهای قیمت گذاری ثابت و متغیر (راه حل)
۹ – ۱۲ : اشتباهات معمول استارتاپ
۹ – ۱۳ : انواع بازار و قیمت گذاری
۹ – ۱۴ : بازارهای یک و چندوجهی
۹ – ۱۵ : Revenue First Companies
۹ – ۱۶ : Market Type And Revenue
۹ – ۱۷ : Draw The Diagram
۹ – ۱۸ : قیمت گذاری جرزی اسکوئر
۹ – ۱۹ : Key Revenue Model Questions
۹ – ۲۰ : اندازه و تقسیم بازار
۹ – ۲۱ : JerseySquare Revenue II
۹ – ۲۲ : تمرینات و سایر منابع

چگونه استارتاپ بسازیم – بخش ۱۰: سازمانهای همکار 

۱۰ – ۱ : partnerships
۱۰ – ۲ : چرا باید سازمان شریک پیدا کنید
۱۰ – ۳ : چرا باید سازمان شریک پیدا کنید راه حل
۱۰ – ۴ : تعریف سازمان شریک
۱۰ – ۵ : انواع شرکا
۱۰ – ۶ : انواع شرکا
۱۰ – ۷ : Partner Resources
۱۰ – ۸ : Partner Type
۱۰ – ۹ : Greatest Strategic Alliance
۱۰ – ۱۰ : Joint Business Development
۱۰ – ۱۱ : Joint Partnerships And Startups
۱۰ – ۱۲ : همکاری رقبا
۱۰ – ۱۳ : تامین کنندگان کلیدی
۱۰ – ۱۴ : کانال های مجازی
۱۰ – ۱۵ : ریسک های شریک
۱۰ – ۱۶ : مدیریت ریسک های شرکا
۱۰ – ۱۷ : سرمایه گذاری ها
۱۰ – ۱۸ : خلاصه استراتژی های شریک استارتاپ
۱۰ – ۱۹ : سایر منابع

چگونه استارتاپ بسازیم – بخش ۱۱: منابع، فعالیت ها و مخارج 

۱۱ – ۱ : منابع – فعالیت ها – هزینه ها
۱۱ – ۲ : چهار منبع اساسی
۱۱ – ۳ : منابع مالی
۱۱ – ۴ : آزمون منابع مالی
۱۱ – ۵ : آزمون منابع مالی – راه حل
۱۱ – ۶ : منابع انسانی
۱۱ – ۷ : فرهنگ و کارمندان شایسته
۱۱ – ۸ : معرفی مالکیت معنوی
۱۱ – ۹ : جزییات مالکیت معنوی
۱۱ – ۱۰: آزمون مالکیت معنوی
۱۱ – ۱۱: آزمون مالکیت معنوی – راه حل
۱۱ – ۱۲: هزینه ها
۱۱ – ۱۳: شاخص های مهم استارتاپ
۱۱ – ۱۴: مدل درآمدی جرسی اسکویر
۱۱ – ۱۵: شرکا منابع فعالیتها و هزینه های جرسی اسکویر
۱۱ – ۱۶: فرم نظر سنجی را کامل کنید
۱۱ – ۱۷: گام بعدی چیست؟

برو بالا