تاریخ : ۱۶ مهر ۱۳۹۳ الی ۱۸ مهر ۱۳۹۳      
شهر : اصفهان   
   
 ‎ایده تا کسب و کار در 30 ساعت‎
شرکت کنندگان در این رویداد در طی سه روز ایده های کسب و کار اولیه خود را در حوزه کارآفرینی در صنعت نان و شیرینی به محک بقیه گذاشته و سپس در تیم های حرفه ای همراه با مربیان و کارآفرینان موفق به پیاده سازی مدل کسب و کار خواهند پرداخت. در انتها ایده های مختلف توسط داوران و سرمایه گذاران مورد ارزیابی قرار گرفته و به تیم های منتخب حمایت های مالی در راستای اجرای کسب و کار ارائه خواهد شد.

 


برو بالا