تاریخ : ۱۰ خرداد ۱۳۹۴      
شهر : تهران   
   
کافه کارآفرینی 10

کافه کارآفرینی رویدادی برای برقراری ارتباط میان دانشگاه (دانشجویان و اساتید) و صنعت ( حوزهICT )می باشد که توسط دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می گردد. دانشجویان از طریق تجربیات به دست آمده از این رویداد، برای ورود به بازار کار یا راه اندازی کسب و کار خودشان آماده می شوند. برای رسیدن به این مهم از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، کارآفرینان موفق، شروع کنندگان استارتاپ ها و تسهیل گران صنعت در برنامه دعوت به عمل می آید.


برو بالا