تاریخ : ۰۱ بهمن ۱۳۹۴ الی ۳۰ بهمن ۱۳۹۴      
  
وب سایت : ceee.isti.ir
   
مسابقات نوآوران انرژی و محیط زیست

ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از طریق مرکز نوآوری و توسعه فناوری بهینه سازی انرژی و محیط زیست اقدام به برگزاری مسابقات نوآوران انرژی و محیط زیست در حوزه دانشجویی با هدف توسعه نوآوری، حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان و توانمند سازی هسته های پژوهشی در جهت تولید و گردیده است.

Poster2 (2) (2)


برو بالا