تاریخ : ۲۹ مرداد ۱۳۹۴      
شهر : تهران   
وب سایت : http://tehran2015.jwef.ir/
   
دومین مجمع جهانی کارآفرینی جوانان- تهران در تاریخ ۲۹ مرداد۱۳۹۴ ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب در محل مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی ایران برگزار خواهد شد و شامل برنامه های متنوعی است از جمله:
  • سخنرانی و بیان تجربیات۲۰ استاد و کارآفرین برجسته از ایران و سایر نقاط جهان در قالب سخنرانی های کلیدی و پانل های کارآفرینی (کارآفرینی دانش بنیان، کارآفرینی جهانی و بین المللی، کارآفرینی حوزه ی آی تی، کارآفرینان صنعت و تولید، سرمایه گذار و …) ؛
  • ارتباطات و شبکه سازی شرکت کنندگان؛ سمینار و کارگاه های آموزشی؛ بخش ارائه ایده و محصول.   

در پایان گواهینامه از مجمع جهانی کارآفرینی (مستقر در فرانسه) و موسسه آموزش عالی بهار مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.


برو بالا