تاریخ : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴      
شهر : تهران   
وب سایت : http://myevent.ir/1stwiseup
   
صبحانه کارآفرینی وایزآپ (سری جدید)
صبحانه کارآفرینی وایزآپ پس از یک سال برگزاری و آشنایی بیشتر با نیازهای کارآفرینان نوپا، در سال دوم برنامه تغییراتی را در نحوه برگزاری برنامه جهت افزایش اثربخشی اعمال کرده است. از این پس در هر برنامه از دو صاحب کسب و کار نوپا دعوت می شود تا چالش هایی که در مسیر راه اندازی و توسعه کسب و کارشان مواجهه شده اند را برای حاضرین ارایه کنند. کارآفرینان و مشاورین با تجربه حاضر در برنامه نیز به ارایه راهکار می پردازند و از سایر شرکت کنندگان در برنامه  نیز دعوت می شود تا تجربیات خود را به اشتراک بگذارند.

برو بالا