تاریخ : ۲۶ مهر ۱۳۹۳      
شهر : تهران   
وب سایت : http://ideasbazaar.ir
   
رویداد ایده‌بازار

رویداد ایده‌بازار در راستای افزایش روحیه کارآفرینی و کسب و کار توسط مرکز ایده‌پردازی و کارآفرینی اداره کل انجمن‌های علمی دانشجویی و امور المپیادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای اولین بار ۳ اسفندماه ۹۲ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار گردید. به دنبال آن، دومین دوره این رویداد در قالب ارائه شفاهی ۷ ایده و ارائه پوستر ۱۲ ایده برگزیده از بین ۲۰۳ ایده ارسالی به اداره انجمن‌های علمی دانشجویی و امور المپیادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌گردد. در این رویداد هریک از ۷ مجری ایده‌پرداز فرصت دارند تا ایده خود را در مدت زمان ۶ دقیقه ارائه نمایند. در پایان ایده‌های ارائه‌شده توسط داوران متخصص امتیازدهی و سه ایده برتر انتخاب می‌شوند.

 


برو بالا