تاریخ : ۰۲ اسفند ۱۳۹۳      
  
   
اولین همایش کارآفرینی و فرصت های شغلی در مناطق مرزی

هدف از برگزاری همایش
۱- بررسی پتانسیل ها و فرصت های شغلی آشکار و پنهان موجود در مناطق مرزی
۲- حل معضلات و موانع حقوقی و راهکارهای متناسب جهت اشتغال در مناطق مرزی
۳- کمک به معرفی فعالان و پژوهشگران و ارتقای سطح دانش ، مهارت کار آفرینی و ترویج فرهنگ کار افرینی در بین دانشجویان و
اساتید و پژوهشگران
محور های همایش
۱ -ارتباط کارآفرینی در مناطق مرزی با تامین امنیت مرزهای کشور
۲- نقش بازارچه های مرزی و مناطق آزاد تجاری در کار آفرینی و توسعه مناطق مرزی
۳- نقش هنر و تاثیر نظام گردشگری و صنعت توریسم بر کار آفرینی و توسعه مناطق مرزی
۴- نقش دانشگاه ها ، مراکز پژوهشی ، مراکز رشد ، پارک های علم و فناورزی و شرکت های دانش بنیان در توسعه کار آفرینی
۵- تعیین رژیم حقوقی استفاده ازمنابع آب مرزی و راهکارهای حقوقی تملک اراضی جهت اجرای طرح های عمرانی در نقاط مرزی
۶- حمایت از تولید و معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان در مناطق مرزی
۷- فناوری اطلاعات ، کارآفرینی دیجیتال و توسعه بازارچه های مرزی
۸- توسعه امکانات و ایجاد بسترهای لازم برای جلب دانشجو و مبادلات علمی و فنآوری با کشورهای همجوار در مناطق مرزی
۹- توسعه امکانات پزشکی درمانی مناطق مرزی برای جلب گردشگران درمانی از کشورهای همجوار
۱۰- کارآفرینی در عصر الکترونیک (نقش کسب و کارهای الکترونیکی و دولت الکترونیک)
۱۱- رویکرد جامعه شناختی به کارآفرینی
۱۲- نگرش مرزنشینان به کارآفرینی : درآمدیا توسعه؟
۱۳- بنیاد مستضعفان و کارآفرینی در مناطق محروم
۱۴– اشتغال صنعتی ، اشتغال خدماتی در مناطق محروم
۱۵– ظرفیت های منابع طبیعی و محیط زیست مناطق مرزی برای کارآفرینی

تاریخ های مهم 

مقالات چکیده ارسال زمان: ۹۳/۸/۵ لغایت ۹۳/۸/۱۵

اعلام نتایج : ۹۳/۸/۲۵

زمان ارسال متن کامل مقالات :۹۳/۹/۱ لغایت ۹۳/۹/۲۰

اعلام نتایج داوری : ۹۳/۱۰/۲۰

 


برو بالا