مبین رنجبر

  • وب سایت: http://www.mobinranjbar.com
  • معرفی: یک مهندس نرم افزار که گوشه چشمی نیز به دنیای استارتاپ ها،خلاقیت و کارآفرینی در حوزه تکنولوژی دارد.

لیست همۀ نویسندگان کاریا

برو بالا