محسن سعیدی

  • وب سایت: https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=6960691
  • معرفی: گرایش به موضوعات کارآفرینی موجب آشنایی و علاقه مندی من به گیمیفیکیشن شد. در کنار انجام مطالعات مختلف در این زمینه ، یک دوره طراحی گیمیفیکیشن در iversity گذراندم تا دیدگاه علمی به این موضوع داشته باشم . اکنون به کمک دوستان در حال ترجمه و ایجاد منابع فارسی برای گیمیفیکیشن هستیم تا این ابزار قدرتمند در ایران نیز رونق بگیرد .

لیست همۀ نویسندگان کاریا

برو بالا