محمد فرجی

  • وب سایت:
  • معرفی: تحصیلات :کارشناس ارشد رشته مدیریت مالی از دانشگاه تهران - شغل : کارمند

لیست همۀ نویسندگان کاریا

برو بالا