میلاد بافراست

  • وب سایت:
  • معرفی: لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی MBA دانشگاه صنعتی شریف

لیست همۀ نویسندگان کاریا

برو بالا