حسن جهانگیری

  • وب سایت:
  • معرفی: حسن جهانگیری، معمار نرم افزار و توسعه دهنده وب است. او به رسانه های جدید، ژورنالیسم و موضوعات مربوط به خاورمیانه علاقه مند است.

لیست همۀ نویسندگان کاریا

برو بالا