اسما کروبی

  • وب سایت:
  • معرفی: اسما فعالیت حرفه‌ای خود را در حوزه طراحی تعامل و تجربه کاربری از سال 89 با پیوستن به شرکت مادر تخصصی برهان مبین آغاز نمود. او همچنین به مدت یکسال زیر نظر Beth Goldman بطور عملیاتی (به عنوان کارآموز) با شیوه کار در پروژه های بین المللی آشنا گردید. اسما برگزار کننده اولین کنفرانس تجربه کاربری تهران بوده و در حال حاضر به عنوان مدیر محصول سرپرستی تیم طراحی تجربه کاربری را در شرکت فن آوازه (دیجیکالا) به عهده دارد.

لیست همۀ نویسندگان کاریا

برو بالا