چگونه مدل کسب و کار طراحی کنیم ؟ – قسمت دوم

     ۱۳۹۳/۰۳/۱۱     سایر کتابها مقالات منابع           9,912

فرایند طراحی مدل کسب و کار :

designbizmodel

 

مقدمه :

در بخش اول سعی نمودیم کار پیاده سازی و اجرای ابتکارات مربوط به طراحی مدل کسب و کار را ساده کرده و یک فرایند کلی طراحی مدل کسب و کار را که با نیاز های خاص سازمان های مختلف، قابل تطبیق باشد ارائه دهیم .

 

 

هر پروژه طراحی مدل کسب و کار اقتضائات ، چالش ها ، موانع و عوامل کلیدی موفقیت خود را دارد . هر سازمان نقطه شروع متفاوتی دارد و مسئله اساسی کسب و کار را در بافت سازمانی خاص خود و با توجه به اهدافش ، مطرح می کند.

 • برخی ممکن است نسبت به شرایط بحرانی واکنش نشان دهند
 • برخی در جستجوی پتانسیل های جدید رشد باشند
 • برخی در مرحله شروع باشند
 • وحتی برخی در حال برنامه ریزی برای ورود محصول یا فناوری جدید به بازار باشند

فرایندی که ما تشریح می کنیم ارائه دهنده نقطه شروعی است که تقریبا تمام سازمان ها با هر رویکرد سازمانی که دارند می توانند آن را پیاده سازی کنند

پنج مرحله ” فرایند طراحی مدل کسب وکار ”

 1. آماده سازی
 2. شناخت
 3. طراحی
 4. پیاده سازی
 5. مدیریت
 

آماده سازی

شناخت

طراحی

پیاده سازی

مدیریت

هدف برای طراحی یک مدل کسب و کار موفق آماده شوید در خصوص عناصری که برای طراحی مدل کسب و کار مورد نیاز است تحقیق و تحلیل انجام دهید گزینه های مناسب مدل کسب و کاررا خلق و بهترین را اتخاب کنید نمونه مدل کسب و کار را در عمل پیاده سازی کنید مدل کسب و کار را در پاسخ به واکنش های بازار تغییر و تطبیق دهید
تمرکز فراهم نمودن بستر لازم تامل واکاوی اجرا تکامل
تشریح تمام عناصر لازم برای طراحی مدل کسب و کاری موفق را بسیج کنید. درباره نیاز به مدل کسب وکار جدیدآگاهی ایجاد کنید . محرک ها و انگیزه های اجرای پروژه را پروژه را توضیح داده و زبانی مشترک برای توصیف ، طراحی ، تحلیل و بحث در مورد مدل های کسب و کار به وجود آورید به همراه تیم طراحی مدل کسب وکار در دانش های مرتبط تامل کنید .مشتریان ،فناوری و محیط به جمع آوری اطلاعات بپردازید ، با متخصصان مصاحبه کنید ، مشتریان بالقوه را مورد مطالعه قرار داده و شناسایی نیازها و مشکلات بپردازید اطلاعات و ایده های جمع آوری شده از مرحله قبل را به نمونه های مدل کسب و کاری تبدیل کنید که قابل واکاوی و آزمودن باشند . بعد از واکاوی مفصل در مورد مدل کسب و کار ، رضایت بخش ترین طرح مدل کسب و کار را انتخاب کنید طرح مدل کسب و کار   را پیاده سازی کنید ساختار های مدیریت ایجاد کنید تا بتوانیدبه طور مدام بر مدل کسب و کارخود نظارت داشته ، آن را ارزیابی نموده و سازگار و متحول نمایید

 

 

مدل کسب و کار و طرح کسب و کار :

هدف طرح کسب و کار تشریح و ارائه یک پرو‍ژه انتفاعی یا غیر انتفاعی و چگونگی پیاده سازی آن در داخل یا خارج از سازمان است. انگیزه موجود در تهیه طرح کسب و کار  می تواند به عنوان راهنمای پیاده سازی به کار رود .

در واقع کاری که شما در طراحی و تفکر بر روی مدل کسب و کار خود انجام داده اید بنیانی کامل برای نوشتن یک طرح کسب و کار قوی است . ما پیشنهاد می کنیم در تهیه طرح کسب و کار از این ساختار شش بخشی استفاده کنید :

تیم ، مدل کسب و کار ، تحلیل مالی ، محیط بیرونی ، نقشه پیاده سازی و تحلیل ریسک

 

۱. تیم :

تیم یکی از اجزای طرح کسب و کار که سرمایه گذاران طرح های مخاطره آمیز از اهمیت زیادی برخوردار است ، تیم مدیریت است . آیا تیم مربوطه از دانش و احاطه خوبی برخوردار است ، آیا تیم مربوطه از دانش و احاطه کافی برای به سرانجام رساندن طرح پیشنهادی ، برخوردار می باشد ؟ آیا اعضای تیم سوابق موفق داشته اند ؟ در این بخش دلایلی که نشان دهنده مناسب بودن تیم شما برای ساخت و اجرای موفق مدل کسب و کار است را برجسته نمایید

۲. مدل کسب و کار :

این بخش جذابیت مدل کسب و کار را نشان می دهد. از مدل کسب و کار برای ارائه تصویری کلان از مدل خود استفاده نمایید . شواهدی از نیاز مشتری را نشان دهید و در مورد چگونگی دسترسی به بازار توضیح دهید . جذابیت های بخش های مشتری هدف را برجسته کنید در نهایت منابع کلیدی و فعالیت های کلیدی لازم برای ساخت و اجرای مدل کسب و کار تشریح کنید

 

۳.تحلیل مالی :

این بخش به طور سنتی جزئی بسیار مهم از طرح کسب و کار است که توجه زیادی را به خود جلب می کند شما می توانید محاسبات مربوط به پتانسیل مالی را بر پایه اجزای سازنده مدل طراحی شده کسب و کار انجام داده و تعداد مشتریانی را که می توانید به دست آورید تخمین بزنید . مواردی چون تحلیل نقطه سر به سر سناریو های فروش و هزینه های عملیاتی را نیز در این بخش قرار دهید.

۴.محیط بیرونی :

این بخش از طرح کسب و کار به تشریح موقعیت مدل شما نسبت به محیط بیرونی می پردازد . مزایای رقابتی مدل کسب و کار را به صورت خلاصه بیان کنید .

۵.نقشه راه پیاده سازی :

چه مواردی برای پیاده سازی مدل کسب وکار شما لازم است و شما چگونه می توانید این کار را انجام دهید . خلاصه ای از تمام پروژه ها و مقاطع زمانی مهم در این بخش قرار دهید . برنامه پیاده سازی را به صورت یک نقشه راه پروژه ای که شامل نمودار گانت است نشان دهید.

۶.تحلیل ریسک :

در انتهای عوامل محدود کننده ، موانع و عوامل کلیدی موفقیت را مشخص نمایید این موارد را می توان از تحلیل سوات مدل کسب و کار استخراج نمود .

 


پیاده سازی مدل های کسب وکار در سازمان ها :

 

ما بنیان نوآوری در مدل کسب و کار را طرح ریزی نموده ، پویایی الگوهای مختلف را معرفی کرده و تکنیک های خلق و طراحی مدل ها را ارائه داده ایم . طبیعتا موارد زیادی در مورد پیاده سازی وجود دارد که تاثیری حیاتی بر موفقیت مدل کسب و کار دارد .

اکنون به  پیاده سازی می پردازیم : تبدیل مدل کسب و کار به سازمانی پایدار یا پیاده سازی آن در سازمان در حال فعالیت .

برای بیان این مطلب  پیشنهاداتی برای جنبه های طراحی سازمانی که ممکن است در هنگام اجرای مدل کسب و کار با آن سر کار داشته باشیم ارائه نماییم .

 

 • استراتژی :

 

استراتژی پیشران مدل کسب و کار است . آیا خواهان رشد ۲۰ درصدی در بخش های بازار جدید هستید ؟ این موضوع باید در مدل کسب و کار شما به صورت بخش های مشتری ، کانال ها یا فعالیت های کلیدی جدید نمایان گردد.

 

 • ساختار :

 

ویژگی های یک مدل کسب و کار ، تعیین کننده ساختار سازمانی بهینه برای اجرای آن است . آیا مدل کسب و کارشما نیازمند یک ساختار سازمانی بسیار متمرکز یا بشدت متمرکز است ؟ اگر مدل کسب و کار را در یک سازمان در حال فعالیت پیاده سازی کنید ،‌آیا عملیات مربوط به مدل جدید با فعالیت های سازمان یکپارچه خواهد شد یا باید در قالب یک واحد کسب و کار مستقل از حیطه فعالیت های سازمان جدا گردد ؟

 

 • فرایندها :

 

هر مدل کسب و کار نیازمند فرایندهای خاص خود است . عملیاتی که در یک مدل کسب و کار کم هزینه انجام می شود ، باید ناب بوده و از سطح اتوماسیون بالایی برخوردار باشد. اگر مدل ناظر بر فروش ماشین های بسیار ارزشمند است . فرایند های کیفیت باید به شدت سخت گیرانه باشند.

 

 • پاداش ها :

 

مدل کسب و کار مختلف نیازمند سیستم های پاداش مختلف هستند. سیستم پاداش باید از انگیزه های مناسب برای برانگیختن کارکنان جهت انجام کارهای درست بهره گیری نماید. آیا مدل کسب و کار شما برای دسترسی به مشتریان جدید نیازمند نیروی فروش مستقیم است ؟ در این صورت سیستم پاداش شما باید به شدت عملکرد محور باشد . آیا مدل کسب و کار شما بسیار به رضایت مشتری وابسته است؟ در این صورت این تعهد باید در سیستم پاداش شما بازتاب پیدا کند.

 

 • افراد :

 

مدل های کسب و کار خاص نیازمند افرادی با الگوی ذهنی خاص است. برای مثال برخی از مدل های کسب وکار نیازمند سازو کارهای کارآفرینانه جهت ارائه خدمات و محصولات جدید به بازار هستند. چنین مدل هایی باید به کارکنان آزادی لازم را اعطا کنند. این به معنی جذب افراد فعال ، قابل اتکا و آزاد اندیش است .

2

 

 

 


درباره نویسنده

درباره نویسندهنظرات پیگیری نظرات این خبر از طریق RSS Feed

 • يزدان در ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ گفته :

  واقعا ممنونم توضیحات خیلی مختصر و مفید بود

نظر خود را بنویسید:

نام و نام خانوادگی
نشـــانی ایمیــل
وب ســایـــت
برو بالا