چرا باید سازمان شریک پیدا کنید

     ۱۳۹۲/۰۳/۰۲     چگونه استارتاپ بسازیم؟           625

این ویدیو بخشی از دوره «چگونه یک استارتاپ بسازیم» می باشد.


درباره نویسنده

درباره نویسندهنظر خود را بنویسید:

نام و نام خانوادگی
نشـــانی ایمیــل
وب ســایـــت
برو بالا