گزارش «دیده بان جهانی کارآفرینی» در مورد کارآفرینی در ایران

     ۱۳۹۲/۰۵/۱۱     ارائه ها و فایل ها منابع           1,752

دیده‌بان جهانی کارآفرینی (GEM) یک کنسرسیوم دانشگاهی جهانی مرکب از تیم ‌های علمی – پژوهشی است که هدف اصلی آن ارزیابی و ارائه داده‌های پژوهشی معتبر در سطح بین‌المللی درخصوص فعالیت‌های کارآفرینانه است. به‌طور کلی اهداف برنامه پژوهشی دیده‌بان جهانی کارآفرینی عبارتند از:

• سنجش و ارزیابی سطح فعالیت کارآفرینانه میان کشورهای عضو،
• کشف رابطه‌ی نظامند میان کارآفرینی و رشد اقتصاد ملی،
• شناسایی عواملی موثر در توسعه کارآفرینی

تعداد کشورهای عضو دیده‌بان جهانی کارآفرینی(GEM) از ۴ عضو در سال ۱۹۹۷ به ۲۱کشور در سال ۲۰۰۰ و ۲۹ کشور درسال ۲۰۰۱ افزایش یافت. درسال ۲۰۰۷ (۱۸ مهر ۱۳۸۶) ، با پیوستن ایران، تعداد کشورهای عضو GEM به ۴۷ کشور افزایش یافت. دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران متولی اجرایی برنامه پژوهشی GEM در ایران می باشد.

این گزارش را میتوانید در اینجا مطالعه کنید:

http://www.gemconsortium.org/docs/download/2814


     برچسب ها : / /

درباره نویسنده

درباره نویسندهنظر خود را بنویسید:

نام و نام خانوادگی
نشـــانی ایمیــل
وب ســایـــت
برو بالا