چگونه استارتاپ بسازیم ۱۰ -۱-partnerships

     ۱۳۹۲/۰۷/۱۷     چگونه استارتاپ بسازیم؟           211

این ویدیو بخشی از دوره «چگونه یک استارتاپ بسازیم» می باشد.درباره نویسنده

درباره نویسندهنظر خود را بنویسید:

نام و نام خانوادگی
نشـــانی ایمیــل
وب ســایـــت
برو بالا