طراحی پرسشنامه

     ۱۳۹۲/۰۹/۲۴     مقالات           1,406

– سروی مانکی – http://www.surveymonkey.com/

– کوالتریک – http://www.qualtrics.com/

– ووفو – http://www.wufoo.com/

– پیک فو – دریافت بازخورد سریع از بازار – تستA/B صفحات  http://pickfu.com

– فرم های گوگل درایو – https://drive.google.com


درباره نویسنده

درباره نویسندهنظر خود را بنویسید:

نام و نام خانوادگی
نشـــانی ایمیــل
وب ســایـــت
برو بالا