چگونه استارتاپ بسازیم ۷ – ۱۵-تطابق سود و کانال (راه حل)

     ۱۳۹۲/۰۵/۱۲     چگونه استارتاپ بسازیم؟           266

این ویدیو بخشی از دوره «چگونه یک استارتاپ بسازیم» می باشد.درباره نویسنده

درباره نویسندهنظر خود را بنویسید:

نام و نام خانوادگی
نشـــانی ایمیــل
وب ســایـــت
برو بالا