چگونه استارتاپ بسازیم ۷ – ۱۳- OEM Channel Economics

     ۱۳۹۲/۰۸/۲۲     چگونه استارتاپ بسازیم؟           364

v

این ویدیو بخشی از دوره «چگونه یک استارتاپ بسازیم» می باشد.درباره نویسنده

درباره نویسندهنظر خود را بنویسید:

نام و نام خانوادگی
نشـــانی ایمیــل
وب ســایـــت
برو بالا