چگونه استارتاپ بسازیم ۶ – ۱۸ -مثال ای.کولی

     ۱۳۹۲/۰۸/۳۰     چگونه استارتاپ بسازیم؟           223

این ویدیو بخشی از دوره «چگونه یک استارتاپ بسازیم» می باشد.درباره نویسنده

درباره نویسندهنظر خود را بنویسید:

نام و نام خانوادگی
نشـــانی ایمیــل
وب ســایـــت
برو بالا