چگونه استارتاپ بسازیم ۶ – ۱۳ – بازار جانبی

     ۱۳۹۲/۱۰/۱۵     چگونه استارتاپ بسازیم؟           385

این ویدیو بخشی از دوره «چگونه یک استارتاپ بسازیم» می باشد.درباره نویسنده

درباره نویسندهنظر خود را بنویسید:

نام و نام خانوادگی
نشـــانی ایمیــل
وب ســایـــت
برو بالا