چگونه استارتاپ بسازیم ۴ – ۱۵ – بازار تیم «جرزی سکور »

     ۱۳۹۲/۰۶/۲۸     چگونه استارتاپ بسازیم؟           217

این ویدیو بخشی از دوره «چگونه یک استارتاپ بسازیم» می باشد.



درباره نویسنده

درباره نویسنده



نظر خود را بنویسید:

نام و نام خانوادگی
نشـــانی ایمیــل
وب ســایـــت
برو بالا