چگونه استارتاپ بسازیم ۴ – ۱۵ – بازار تیم «جرزی سکور »

     ۱۳۹۲/۰۶/۲۸     چگونه استارتاپ بسازیم؟           296

این ویدیو بخشی از دوره «چگونه یک استارتاپ بسازیم» می باشد.درباره نویسنده

درباره نویسندهنظر خود را بنویسید:

نام و نام خانوادگی
نشـــانی ایمیــل
وب ســایـــت
برو بالا