چگونه استارتاپ بسازیم ۴ -۴ -چهار فاز حل مشکل توسعه مشتری در مدل کسب و کار (جواب)

     ۱۳۹۲/۱۰/۲۳     چگونه استارتاپ بسازیم؟           523

این ویدیو بخشی از دوره «چگونه یک استارتاپ بسازیم» می باشد.درباره نویسنده

درباره نویسندهنظر خود را بنویسید:

نام و نام خانوادگی
نشـــانی ایمیــل
وب ســایـــت
برو بالا